background image

Nieuw gen dopamine receptor type 4 (DRD4) heeft wetenschappelijk aangetoonde invloed op prestatievermogen van de sportduif

Er is een nieuw gen ontdekt met een duidelijke invloed op de vliegprestaties van sportduiven nl. een dopamine receptor gen. Dopamine receptoren komen voor in de hersenen en dienen om signalen door te geven van de signaalmolecule (een zogenaamde 'neurotransmittor') dopamine in specifieke zones in de hersenen.

Elsie1

"Elsie" van De Smeyter - Restiaen blijkt van het zeer zeldzame DRD4 genotype CTCT

Lees meer...

Internationaal erkend markerpanel voor de DUIF door ISAG

Op het recentelijk georganiseerd internationaal congres van de organisatie ISAG ( www.isag.us ) in China ( http://isag2014.com ) is er een

wetenschappelijke afspraak gemaakt omtrent de ouderschapscontroles bij de duif. Net zoals bij het paard, de hond, de kat, het rund, het varken, de kip, etc... is er nu ook omtrent de duif een internationale afspraak vanuit ISAG tussen labo's om een bepaalde universele standaard en kwaliteit van DNA merkers te hanteren die hun wetenschappelijke en statistische betrouwbaarheid hebben aangetoond.

 

Lees meer...

Yelena van Etienne Meirlaen & Superboy van de Gebr Scheele van het genotype LDHA A/A

Groot nieuws; met toestemming van beide eigenaren van deze duiven kunnen wij melden dat "Yelena" van Etienne Meirlaen & "Superboy"
van de Gebr Scheele van het zéér zeldzame genotype LDHA A/A zijn. Hoewel dit genotype - homozygoot A/A - uitzonderlijk te vinden is bij duiven
(het overgrote deel van de duiven zijn van het 'normale' genotype B/B), is het toch wel zeer opmerkelijk om vast te stellen dat twee van de
beste kweekduiven ter wereld van de laatste 10 jaar, elk op hun discipline, dit genotype hebben. Het bevestigt alleen maar dat de genetische
wetenschap het wel degelijk bij het rechte eind heeft in zijn zoektocht naar genen met een duidelijke invloed op vliegprestaties. 

 

meirlaen yelena foto

Lees meer...

DNA testen van de hoogste kwaliteit

Van harte welkom op de website van PiGen, centrum voor de verbetering, counseling en de betrouwbaarheid van de genetische kwaliteit van sportduiven.

 

PiGen creëert voor u een DNA-label van de hoogst mogelijke kwaliteit voor uw duiven en voor de duiven die u aankoopt, bepaald d.m.v. het internationaal DNA merkers panel voor de duif erkend volgens ISAG.

Wij doen dit door van staalname t.e.m. DNA pedigree een zo sluitend mogelijk procédé te volgen en gebruik te maken van DNA testen met de hoogste betrouwbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit. Alleen dan kan een duif een PiGen label toegekend krijgen. Omwille van de fraude die gebeurd is en waarschijnlijk nog steeds gebeurt met pedigrees, hebben wij een zo strict en correct mogelijk systeem ontwikkeld. Elk staal moet door een onafhankelijke dierenarts genomen worden. Een dierenarts die zelf duiven heeft, moet de stalen van zijn eigen duiven door een collega-dierenarts laten nemen en opsturen. Elk staal wordt op 16 microsatelliet DNA merkers getest (= de internationale standaard voor de duif) door ISO geaccrediteerde labo's en lid van ISAG en ICAR, waardoor de betrouwbaarheid van de testen bijna 100% te noemen is m.a.w. de kans dat een valse ouder (bijv. een broer of zus) op een DNA certificaat terechtkomt, wordt hierdoor zeer klein, in de prakijk nagenoeg onbestaande.

Vraag daarom als koper van waardevolle duiven naar een PiGen DNA certificaat!

Steeds meer worden er ook gentesten aangevraagd om de mogelijke kweekwaarde voor goede prestaties van een duif te gaan voorspellen. Een aantal tophokken in België en Nederland zijn hier intensief mee bezig, en met succes. Het leidt geen twijfel dat dit in de toekomst steeds meer aan belang zal gaan winnen.


Indien u DNA testen wenst aan te vragen, ga naar "Mijn duiven" of vraag aanvraagdocumenten aan op info@pigen.be

 

Dank voor uw vertrouwen en geniet van onze website!

Het LDH-A gen; hoe genetisch onderzoek de volgende stap voor topprestaties bij sportduiven inluidt.

LDHA is het gen dat staat voor lactate dehydrogenase gen, dit is een gen dat codeert voor een enzym dat melkzuur in de spieren recycleert.
Melkzuur wordt gemaakt bij zogenaamd anaërobe inspanningen in de witte en gemengde spiervezels. Het is datgene dat de bekende pijn veroorzaakt wanneer men aan sport doet, zeker bij inspanningen waarbij kracht vereist is. Het zijn deze spiervezels die getraind worden

Lees meer...

Sportduiven en genetica

over DNA, ouderschapsbepalingen en snelheidsgenen

In dit algemeen artikel willen we dieper ingaan op het DNA, het DNA profiel, ouderschapsbepaling, homing ability genen (snelheidsgen) en dit zowel theoretisch als praktisch bekeken.

 

Wat is DNA?

 

Iedere cel van ieder levend wezen bevat DNA (Deoxyribonucleic acid), dit is een heel kleine, maar tevens complexe structuur (als het ware een specifieke opeenvolging van vier verschillende puzzelstukjes) die heel veel informatie bevat over het individu.

Door het DNA te ontrafelen heeft men vastgesteld dat er bepaalde plaatsen in het DNA voorbehouden zijn voor bepaalde eigenschappen en kenmerken.

Lees meer...

Veel gestelde vragen

Wat wordt er juist gedaan?

 

Om een DNA patroon te laten aanleggen van een duif, volstaat het om DNA te extraheren uit cellen van de duif. In principe kan het DNA uit welke cel dan ook worden geëxtraheerd, zoals bvb bloed en dergelijke,  maar wij verkiezen om enkele pluimen te nemen (wij nemen enkele pluimen thv de poot (minstens 5), cfr het uittrekken van de pluimen voor pokkenvaccinatie met de veder-follikel methode), een techniek die dus niet belastend is voor het dier zelf. Uit deze veren zal men de cellen en dus het DNA halen en het patroon opstellen. De kwaliteit van deze vorm van staalname is even goed als bijv. bloed! Dit komt omdat elke cel van het lichaam het volledige genoom (DNA) bevat m.a.w. een huidcel heeft dezelfde DNA-code als een bloedcel, zenuwcel, darmcel, etc.

 

Wie neemt deze stalen?

Lees meer...