Overslaan en naar de inhoud gaan
eye racing pigeon
Racing Pigeon Eye

Er is een nieuw gen gevonden met een statistisch verband met goede wedstrijdprestaties. Naast de reeds zeer bekende genen LDHA en DRD4 is er dus een nieuwe relevante marker die kan helpen bij kweekstrategieën om te proberen beter presterende duiven te kweken.
De voorbije jaren werd er verder gezocht naar variaties in genen die zouden kunnen te maken hebben met vliegprestaties van sportduiven. Zo werden er o.a. variaties gevonden in genen zoals myostatine, creatine kinase, veer keratine, alfa-globin, etc. Bij de meeste van deze genen werd weinig of geen verband gevonden met vliegprestaties. Sommige andere genen vertonen helemaal geen variaties bij duiven wat betekent dat alle duiven identiek hetzelfde gen bezitten.
Nu blijkt dit cryptochroom 1 gen wel een statistisch significant verband te hebben met goede wedstrijdprestaties. De interesse voor dit gen kwam door de studies bij vogels die aantonen dat het waarnemen van het aardmagnetisch veld (en een gedeelte van het oriënteringsvermogen dus) gelinkt blijkt te zijn met eiwitten in het netvlies van het oog. Deze cryptochroom eiwitten zouden door een quantum fenomeen dienen als een vorm van magnetoreceptor naast functies in dag-nacht ritme en UV licht perceptie. Er werd een variatie gevonden in het intron van dit gen; dit betekent het gedeelte voor het werkelijke coderende gedeelte van het gen dat te maken heeft met het overschrijven van het gen. Men ziet bij dergelijke mutaties bij de mens en dieren vaak een invloed op hoeveel het gen wordt overgeschreven en dus hoeveel van het desbetreffende eiwit wordt gemaakt – men noemt dit de ‘genexpressie’. De A variatie in LDHA is trouwens ook zo’n intronmutatie en hier werd een grotere expressie van het gen reeds aangetoond bij duiven met een ‘A’ variant. De variaties die gevonden zijn in het intron van CRY1 zijn enerzijds AG en anderzijds TT. De meeste duiven blijken AG AG te zijn qua genotypes voor dit gen. In dit onderzoek bleken de AG TT duiven significant betere resultaten te behalen op wedstrijden. Doordat de TT TT genotypes heel weinig voorkwamen in dit onderzoek, konden er voorlopig geen significante conclusies gemaakt worden betreffende dit laatste genotype. In elk geval zal dit genotype alvast heel interessant kunnen zijn voor de kweek want dan kweek je in combinatie met het meest voorkomende AG AG altijd een AG TT duif.
Zoals bekend uit de wetten van Mendel komen de chromosomen in het dubbel voor; dit betekent dat alle genen (behalve sommige geslachtsgenen) ook in het dubbel voorkomen, dus ook dit CRY1 gen. Met deze twee varianten van dit gen AG en TT, kun je dus de volgende combinaties van duiven hebben;
AG AG
AG TT
TT TT
Voor wedstrijdprestaties blijkt dus voor dit gen AG TT het beste genotype te zijn!
PiGen heeft er steeds voor gekozen om enkel kwaliteitsgentesten aan te bieden die een werkelijke meerwaarde voor verbetering van de genetica van de sportduiven van haar cliënten kunnen betekenen. Dit gen wordt toegevoegd bij de waardevolle te testen genen met een duidelijk verband met wedstrijdprestaties. Voor duiven die reeds DNA testen ondergaan hebben, is er bovendien geen nieuwe DNA staalname nodig!
U kunt gentesten aanvragen via de bestelmodus op deze website.

Referentie;
Dybus, A.; Kulig, H.; Yu, Y.‐H.; Lanckriet, R.; Proskura, W.; Cheng, Y.‐H. CRY1 Gene Polymorphism and Racing Performance of Homing Pigeons. Animals 2021, 11, 2632.