Overslaan en naar de inhoud gaan

Op het recentelijk georganiseerd internationaal congres van de organisatie ISAG ( www.isag.us ) in China ( http://isag2014.com ) is er een

wetenschappelijke afspraak gemaakt omtrent de ouderschapscontroles bij de duif. Net zoals bij het paard, de hond, de kat, het rund, het varken, de kip, etc... is er nu ook omtrent de duif een internationale afspraak vanuit ISAG tussen labo's om een bepaalde universele standaard en kwaliteit van DNA merkers te hanteren die hun wetenschappelijke en statistische betrouwbaarheid hebben aangetoond.

 


Wat is ISAG?


De organisatie International Society of Animal Genetics is een onafhankelijk internationaal forum voor universiteiten, labo's, academici en elkeen betrokken in het domein van DNA onderzoek bij dieren met als doel om aan informatie-uitwisseling te doen over alles dat met DNA te maken heeft bij dieren. Zoals reeds gezegd greep onlangs te Xi'an, China van 27 juli t.e.m. 1 augustus hun tweejaarlijkse conferentie plaats. Dit bestond uit een hele reeks van voordrachten en workshops gaande over een heleboel nieuwe en oude ontwikkelingen in deze enorm snel groeiende tak van de wetenschap, weliswaar enkel bij dieren. De duizenden genodigden en bezoekers hebben het dus over vanalles en nog wat gehad betreffende DNA. Op dergelijke conferenties worden dan ook nieuwe afspraken of updates omwille van nieuwe technologieën bijv. vanuit ISAG geratificeerd.

 

Internationaal erkend markerpanel opgesteld door ISAG voor de DUIF

 

Zo gebeurde dus nu ook voor het eerst voor de duif. Na een lange weg van uitwisseling van gegevens tussen labo's en uitvoerige testen is men tot een wetenschappelijke goede merkers-set gekomen. Deze bestaat uit 12 merkers met de mogelijkheid tot uitbreiding met 4 merkers. 12 merkers betekent 24 verschillende plaatsen op het DNA die getest worden (want de chromosomen komen in het dubbel voor), wat een zéér grote betrouwbaarheid van de testen inhoudt. Een uitbreiding tot 16 merkers (32 plaatsen op het DNA), is vanzelfsprekend uiterst betrouwbaar.

 

Wat zijn de voordelen?

 

  • Het uitwisselen van gegevens tussen laboratoria kan probleemloos verlopen, omdat iedereen dezelfde manier van rapporteren gebruikt.
  • Het DNA-profiel van een duif is overal ter wereld bruikbaar voor afstammingsdoeleinden als deze is getest volgende de internationale standaard (ISAG standaard).
  • Het gebruik van het internationale panel biedt een duidelijke kwaliteitscontrole. Hiertoe worden internationale ringtesten georganiseerd waarbij de kwaliteit van de uitslagen van laboratoria wordt beoordeeld.

 

Waarom een internationale standaard?

 

Door de groeiende markt in de duiven DNA wereld, ontstond steeds meer de vraag en druk vanuit makelaars, kopers, verkopers, dierenartsen en labo's om tot een universeel duidelijke en vergelijkbare test te komen. Dit enerzijds omdat de kwaliteit van de testen onderling enorm kan gaan verschillen – er is een enorm verschil qua statistische en werkelijke betrouwbaarheid tussen een test van 8 merkers (of zelfs minder!) en 16 merkers. Anderzijds is het de bedoeling dat elke duif getest – in welk labo dan ook - zou moeten kunnen vergeleken worden met bijv. ouders in een ander labo getest. Dit is niet meer dan logisch maar was tot nu zeker allesbehalve het geval.

 

Wat betekent dit concreet in mensentaal voor de liefhebber, koper en verkoper van duiven?

 

Dit betekent heel eenvoudig dat een koper van duiven op heden over een duidelijke zéér betrouwbare test voor DNA onderzoek beschikt, althans als het labo deze ISAG test hanteert. Op deze manier verdwijnt de onduidelijkheid over welke test nu meer of minder betrouwbaar is qua DNA ouderschapsonderzoek bij de duif.
Elke test volgens deze standaard heeft een heel hoge betrouwbaarheid; Wat wil dit concreet zeggen? De kans dat een broer of zus (of een inteeltproduct op een duif) foutief als juiste ouder volgens DNA aangegeven wordt, wordt zéér klein met deze test, wat niet het geval is bij minder betrouwbare testen.
Het geeft het enorme voordeel dat gegevens kunnen uitgewisseld worden tussen labo's waardoor er geen dubbele staalnames en dubbele kosten meer moeten gebeuren omdat men een ander labo verkiest. Voorwaarde is natuurlijk dat het labo volgens de internationale standaard werkt.
M.a.w. er worden geen appelen meer met peren vergeleken.

 

Wat is de rol van PiGen?

 

PiGen heeft van bij het begin van zijn ontstaan heel bewust gekozen voor de beste kwaliteit en betrouwbaarheid, en aldus ook voor dergelijke labo's. Daardoor zijn gelukkig alle oude gegevens in de PiGen database nog steeds bruikbaar met de nieuwe internationale standaard. PiGen heeft als kwaliteits DNA label bij de duif van controle op staalname door een dierenarts t.e.m. certificatie ook altijd de bedoeling gehad om zoveel als mogelijk samenwerking en onderlinge vergelijking tussen labo's mogelijk te maken, en dit blijft ook de bedoeling. Flexibiliteit en openheid is sowieso een noodzaak in deze enorm snel evoluerende wereld waarbij steeds nieuwere, betere technieken en know-how de kop opduiken.

 


© PiGen vof
LEAVE A COMMENTPOST COMMENTS