Overslaan en naar de inhoud gaan

DNA Certificaat

Accordant International Pigeon Panel by ISAG

Certificaat op februari 06, 2018 uitgevaardigd in Moen, België
Certificate updated juni 11, 2022

FEB20180018
Scan this QR code to verify this certificate on "http://www.pigen.be"
发送此QR码以在网址 www.pigen.be 上验证此证书

The authenticity and updates of this certificate can be verified on "http://www.pigen.be"

This certificate1 ensures er bestaat en DNA profiel of pigeon BE14-1034371.

Mother Best Kittel
vader
moeder
grootvader
grootmoeder
grootvader
grootmoeder

Ruben Lanckriet

Pascal Lanneau