Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat wordt er juist gedaan?

 

Om een DNA patroon te laten aanleggen van een duif, volstaat het om DNA te extraheren uit cellen van de duif. In principe kan het DNA uit welke cel dan ook worden geëxtraheerd, zoals bvb bloed en dergelijke,  maar wij verkiezen om enkele pluimen te nemen (wij nemen enkele pluimen thv de poot (minstens 5), cfr het uittrekken van de pluimen voor pokkenvaccinatie met de veder-follikel methode), een techniek die dus niet belastend is voor het dier zelf. Uit deze veren zal men de cellen en dus het DNA halen en het patroon opstellen. De kwaliteit van deze vorm van staalname is even goed als bijv. bloed! Dit komt omdat elke cel van het lichaam het volledige genoom (DNA) bevat m.a.w. een huidcel heeft dezelfde DNA-code als een bloedcel, zenuwcel, darmcel, etc.

 

Wie neemt deze stalen?

 

Het is heel belangrijk om weten dat voor ons enkel een certificatie mogelijk is, indien een aangenomen dierenarts de nodige stalen neemt en dit dan ook wordt bevestigd op het aanvraagformulier. Stalen genomen door de eigenaar van de duiven kunnen niet worden gecertifiëerd!!

 

Hoelang duurt dergelijk onderzoek?

 

Er is een tijdsduur voorzien van een 12tal weken om alle resultaten binnen te hebben. Dit komt omdat regelmatig het tweede staal dient te worden onderzocht omwille van technische redenen, niet slagen voor de kwaliteitstesten en/of twijfel. Bij twijfel na dubbel testen moet er zelfs soms een uitbreiding zijn van het aantal merkers naar 20. PiGen vindt het van het grootste belang dat de wetenschappelijke kwaliteit nooit in het gedrang komt. Vandaar dat wij geen enkele fatale termijn aanvaarden en steeds ook alle kosten verschuldigd blijven. PiGen doet steeds zijn uiterste best de service zo snel als mogelijk af te ronden.

 

Ik heb een duif in mijn bezit en ik wil zekerheid omtrent het ouderschap, kan dit?

 

Ja, als jij in het bezit bent van beide ouders kunnen hiervan stalen worden genomen en kan een ouderschapstest worden opgezet en een certificaat aangemaakt (als een dierenarts de stalen nam).

Ja, maar als jij niet in het bezit bent van één of beide ouders, zal dit enkel en alleen mogelijk zijn indien het DNA materiaal wordt aangeleverd of indien er reeds een DNA profiel, of een DNA opslag aanwezig is in onze database.

 

Kunt U ons een certificaat afleveren dat een duif GEEN verwantschap heeft met een vooropgestelde vader/moeder?

 

Neen, wij geven geen negatieve certificaten af, omdat dit ook niet mogelijk is, enerzijds omwille van het mogelijk herringen, anderzijds ook owv het mogelijke "vreemdgaan" van de doffer. In beide gevallen kunnen er (on)gewilde verkeerde resultaten worden bekomen waarvoor bijv. een verkoper niet kan instaan. Als er echter een DNA profiel gelinkt is aan een bepaald ringnummer dan kan er heel zeker wel uitsluitsel worden gegeven indien het wel degelijk gaat over dat ene bepaalde dier of niet. Vandaar dat het voor een eigenaar van een waardevolle duif altijd interessant is om van dit dier een DNA profiel te laten bepalen, of toch tenminste DNA te laten opslaan. Dan is er achteraf geen enkel verhaal mogelijk.

 

Mag ikzelf als duivenliefhebber enkele stalen opsturen ter controle?

 

Voor ouderschapscontrole en certificatie nadien heeft dit geen enkele waarde, de dierenarts zelf zal stalen nemen, en niet de eigenaar, dit om discussies nadien te vermijden.

 

Ik heb eieren aangekocht, kan ik deze laten controleren ter bevestiging van het ouderschap?

 

Zoals gezegd moeten we het DNA materiaal van de ouders aangeleverd krijgen, ofwel moet dit reeds in onze database aanwezig zijn (ofwel als DNA profiel, ofwel als DNA opslag), en er wordt enkel een positieve certifiëring toegepast.

 

Wordt er internationaal informatie uitgewisseld?

 

Op dit moment is er nog geen internationale overeenkomst welke merkers er specifiek voor duiven zullen worden gebruikt. Dit betekent ook dat ieder labo op zich eigenlijk kan uitmaken welke merkers er kunnen worden gebruikt. Onder impuls van PiGen wordt er op dit ogenblik bekeken in hoeverre er een standaard mogelijk en van doen zou zijn binnen de verschillende labo's die dergelijk onderzoek uitvoeren m.a.w. om zo tot een ISAG merkersset te komen van de sportduif.
LEAVE A COMMENTPOST COMMENTS